Омбудсман

От решаващо значение е ние да живеем според ангажиментите, зад които сме се подписали. Нашето „Да“ трябва да бъде „Да“, и нашето „Не“ трябва да бъде „Не“.

Ако някой от подписалите се (индивидуално или юридически) са виновни за неетично поведение и са нарушили по никакъв начин кодекса за поведение, зад който са се подписали, тогава се прибягва до нашия омбудсман.

Омбудсманът ще разследва жалбата и ако е необходимо ще предприеме дисциплинарни мерки. По този начин, спорове между страните могат да се обработват „вътрешно“, без непременно включване на правната система на страната.

Искате да изпратите жалба. Моля пишете на: ombudsman@unashamedlyethical.com
Поради все още ниския брой на подписи в България, Български безсрамноетичен Омбудсман не е избран, поради тази причина към момента за тази длъжност отговаря международният такъв.

09 Март 2014 - 17:40
Фирма „БГ Пратка“ ООД също подкрепи кампанията "Безспорно Етичен". Повече информация за фирмата можете да ... още »
08 Март 2014 - 13:20
С радост ви съобщаваме, че българскатa фирма "БГ Плакат" подкрепи кампанията Беспорно Етичен. Повече инфо ... още »
footer