Подпиши сега

Изберете форма за регистрация
Име:
Фамилия:
Индустрия:
Имейл:
Телефон:
Мобилен телефон:
Адрес:

Общи условия за регистрация на Физическо лице

 1. Да бъда напълно честен/а в това, което казвам.
 2. Да бъда верен/вярна на семейството си.
 3. Да действам без злоба и задни мисли, като следвам интересите на другите.
 4. Да не давам и вземам подкупи, и да докладвам за тези, които го правят.
 5. Да бъда усърден водач без да бъда груб и да заплащам справедливо на моя персонал.
 6. Да бъда миротворец.
 7. Да си върша съвестно работата.
 8. Да бъда добър настойник на всичко, което правя.
 9. Да не забравям бедните, като инвестирам според възможностите си в цялото общество.
 10. Да си сътруднича с моите партньори, за да подобрим обществото, в което живеем.
Давам своето съгласие информацията, предоставена тук да бъде добавена към базата данни на Unashamedly Ethical за бъдеща комуникация. Също така приемам, че ако не спазвам Кодекса на Oбмудсмана за поведение (достъпен на www.unashamedlyethical.net), аз подлежа на отговорност пред Омбудсмана.
Декларирам, че прочетох и приемам "Общите условия" за ползване на unashamedlyethical.net
Изчисти
Регистрирай
x
Име:
Фамилия:
Име на организацията:
Индустрия:
Имейл:
Уеб адрес:
Телефон:
Мобилен телефон:
Адрес:

Общи условия за регистрация на Търговско дружество

 1. Да бъдем честни и справедливи във всичките си дейности.
 2. Да осигурим достъпни и ефективни продукти и услуги по безспристрастен начин.
 3. Да осигурим всички заинтересовани страни със своевременна, достъпна и точна информация.
 4. Да не даваме и приемаме подкупи, като докладваме за тези, които го правят.
 5. Да водим преговорите си относно всички сделки с почтеност.
 6. Да плащаме данъци и такси, както и да плащаме на кредиторите си навреме.
 7. Да плащаме разумни заплати на своя персонал.
 8. Да бъдем честни и справедливи настойници на всичко, над което сме поставени.
 9. Да незабравяме бедните, като инвестираме според възможностите ни в цялото общество.
 10. Да си сътрудничим с нашите партньори, за да подобрим обществото, в което живеем.
Даваме своето съгласие информацията, предоставена тук да бъде добавена към базата данни на Unashamedly Ethical за бъдеща комуникация, както и че нашата организация ще фигурира в онлайн директорията й. Също така приемаме, че ако не спазваме Кодекса на Oмбудсмана за поведение (достъпен на www.unashamedlyethical.net), ние като търговско дружество подлежим на отговорност пред Омбудсмана.
Декларирам, че прочетох и приемам "Общите условия" за ползване на unashamedlyethical.net
Изчисти
Регистрирай
x
Име:
Фамилия:
Име на организацията:
Имейл:
Телефон:
Мобилен телефон:
Адрес:

Общи условия за регистрация на Медицинско лице

 1. Да бъда честен/а във всичките си дейности, да не давам или приемам подкупи и да докладвам за тези, които го правят.
 2. Да осигурявам професионални и ефективни консултации, медицински рецепти и процедури.
 3. Да осигурявам точна и достъпна информация относно възможностите за лечение и цената на услугите на пациента/клиента.
 4. Да познавам и почитам междукултурните различия при работата ми с пациенти/клиенти.
 5. Да се информирам за най-новите проучвания в моята експертна област, за да бъда доколкото е възможно полезен на моите пациенти/клиенти.
 6. Да бъда пример за добър здравен мениджмънт.
 7. Да осигурявам безопасна и защитена среда при преглед или лечение на пациентите.
 8. Да плащам данъци, както и на кредиторите навреме, а също така да плащам съразмерни заплати.
 9. Да признавам етичните и управляващи власти и да се подчинявам на местния здравен професионален съюз.
 10. Да помагам доколкото е възможно на нуждаещите се в моята община и в страната.
Давам своето съгласие информацията, предоставена тук да бъде добавена към базата данни на Unashamedly Ethical за бъдеща комуникация. Също така приемам, че ако не спазвам Кодекса на Oбмудсмана за поведение (достъпен на www.unashamedlyethical.net), аз подлежа на отговорност пред Омбудсмана.
Декларирам, че прочетох и приемам "Общите условия" за ползване на unashamedlyethical.net
Изчисти
Регистрирай
x
Име:
Фамилия:
Име на организацията:
Имейл:
Телефон:
Мобилен телефон:
Адрес:

Общи условия за регистрация на Спортист

 1. Винаги да пея националния химн с гордост.
 2. Да откавам да употребявам забранени със закон вещества.
 3. Да се отнасям с другите атлети с достойнство и да се боря за победата с добри намерения.
 4. Да не давам и вземам подкупи, и да докладвам за тези, които го правят.
 5. Да отказвам да правя облози, когато това се окаже незаконно или неетично.
 6. Да бъда добър пример за подражание, в и извън играта, и да помагам на други развиващи се в тази област.
 7. Да тренирам и да се конкурирам честно, като спазвам правилата.
 8. Да показвам уважение към рефера, арбитъра и други официални лица, и да приемам техните решенията.
 9. Да се наслаждавам на победата и да приемам загубата с достойнство.
 10. Да си сътруднича с връстниците, за да подпомогна да подобрим обществото.
Давам своето съгласие моята информация да бъде добавена към базата данни на Unashamedly Ethical с цел бъдеща комуникация. Аз също така приемам, че ако не спазвам Кодекса на Омбудсмана за поведение (достъпен на www.unashamedlyethical.net) ще бъдa държан/a под отговорност от Омбудсмана.
Декларирам, че прочетох и приемам "Общите условия" за ползване на unashamedlyethical.net
Изчисти
Регистрирай
x
Име:
Фамилия:
Интереси:
Имейл:
Телефон:
Мобилен телефон:
Адрес:

Общи условия за регистрация на Младеж

 1. Винаги да казвам истината.
 2. Да почитам родителие си и да уважавам учителите си.
 3. Да бъда чист/а във всичките си взаимоотношения.
 4. Да постъпвам правилно, дори когато моите приятели не го правят.
 5. Да не съм егоист и се отнасям към хората така, както бих искал те да се отнасят с мен.
 6. Да не употребявам наркотични вещества и алкохол.
 7. Да не преписвам на изпити и тестове.
 8. Да върша честно работата си.
 9. Да помагам на бедните в обществото.
 10. Да си сътруднича с моите връстници, за да подобрим нашето общество.
Давам своето съгласие моята информация да бъде добавена към базата данни на Unashamedly Ethical с цел бъдеща комуникация. Аз също така приемам, че ако не спазвам Кодекса на Омбудсмана за поведение (достъпен на www.unashamedlyethical.net) ще бъдa държан/a под отговорност от Омбудсмана.
Декларирам, че прочетох и приемам "Общите условия" за ползване на unashamedlyethical.net
Изчисти
Регистрирай
x
Име:
Фамилия:
Име на организацията:
Тип Индустрия:
Имейл:
Телефон:
Мобилен телефон:
Адрес:

Общи условия за регистрация на Образователна институция

 1. Да бъдем честни и справедливи във всичките си дейности.
 2. Да осигурим среда за обучение и развитие на хора, които вземат добри решения относно бъдещата им кариера.
 3. Да издигнем учителската професия и значимостта на учителите.
 4. Да бъдем добър модел за подражание относно нашите ценности и поведение пред учениците и родителите.
 5. Да се отнасяме еднакво с всички членове в училищното общество и да даваме на всички равни възможности.
 6. Да предоставяме на родителите точна информация относно напредъка на техните деца.
 7. Да включваме родителите в развитието на техните деца.
 8. Да си сътрудничим с други образователни институции, за да въздействаме позитивно върху света.
 9. Да бъдем достъпни към училищното общество и към другите.
 10. Да развием училищна общност, която се грижи за другите, зачита различните и помага на нуждаещите се.
Даваме своето съгласие информацията, предоставена тук да бъде добавена към базата данни на Unashamedly Ethical за бъдеща комуникация, както и че нашата организация ще фигурира в онлайн директорията й. Също така приемаме, че ако не спазваме Кодекса на Омбудсмана за поведение (достъпен на www.unashamedlyethical.net), ние като търговско дружество подлежим на отговорност пред Омбудсмана.
Декларирам, че прочетох и приемам "Общите условия" за ползване на unashamedlyethical.net
Изчисти
Регистрирай
x
Име:
Фамилия:
Име на организацията:
Имейл:
Телефон:
Мобилен телефон:
Адрес:
Естество на вашето служение:

Общи условия за регистрация на Църковна организация

 1. Да бъдем честни и справедливи във всичките си дейности.
 2. Да работим за зрялостта на нашите членове като ги насърчаваме редовно да четат Библията.
 3. Да ангажираме нашите членовете да бъдат активна и градивна част на обществото.
 4. Да работим за единство в Тялото Христово.
 5. Да сътрудничим с нашите партньори, за да подобрим обществото и страната ни.
 6. Винаги и според възможностите ни да подпомагаме евагелизма, да съдействаме за разширяването на Царството на Бога и да инвестираме и извън нашето местно служение.
 7. Да се грижим за бедните, вдовиците, сираците и чужденците.
 8. Да употребяваме даренията и десятъците, които получаваме справедливо и богоугодно.
 9. Да плащаме разумни заплати на нашия персонал.
 10. Осезаемо да показваме Божието Царство навсякъде и по всяко време.
Даваме своето съгласие информацията, предоставена тук да бъде добавена към базата данни на Unashamedly Ethical за бъдеща комуникация, както и че нашата организация ще фигурира в онлайн директорията й. Също така приемаме, че ако не спазваме Кодекса на Омбудсмана за поведение (достъпен на www.unashamedlyethical.net), ние като търговско дружество подлежим на отговорност пред Омбудсмана.
Декларирам, че прочетох и приемам "Общите условия" за ползване на unashamedlyethical.net
Изчисти
Регистрирай
x
Име:
Фамилия:
Име на организацията:
Индустрия:
Имейл:
Уеб адрес:
Телефон:
Мобилен телефон:
Адрес:

Общи условия за регистрация на Политическа организация

 1. Да бъдем честни и справедливи във всичките си дейности.
 2. Да предоставяме ефективно икономическо обслужване на всички по безпристрастен и справедлив начин.
 3. Да не даваме и вземаме подкупи, като докладваме за тези, които го правят.
 4. Да очакваме от нашите членове да разкрият всички лични или семейни интереси, които могат да се отразят върху вземането на решения.
 5. Да договаряме всички правителствени сделки с почтеност и интегритет.
 6. Да докладваме за корупция, непотизъм и лошо управление.
 7. Да подсигурим отчетност и справедливо административно обслужване като осигурим на обществото навременна, точна и ясна информация.
 8. Да инвестираме в бъдещето на нашите служители, като ги назначаваме на длъжност след професионален подбор.
 9. Да работим върху подобрението на нашата сфера на влияние и професионализъм в обществените услуги.
 10. Да си сътрудничим с нашите партньори, за да подобрим обществото, в което живеем.
Даваме своето съгласие информацията, предоставена тук да бъде добавена към базата данни на Unashamedly Ethical за бъдеща комуникация, както и че нашата организация ще фигурира в онлайн директорията й. Също така приемаме, че ако не спазваме Кодекса на Омбудсмана за поведение (достъпен на www.unashamedlyethical.net), ние като политическа организация подлежим на отговорност пред Омбудсмана.
Декларирам, че прочетох и приемам "Общите условия" за ползване на unashamedlyethical.net
Изчисти
Регистрирай
x
Име:
Фамилия:
Име на организацията:
Индустрия:
Имейл:
Уеб адрес:
Телефон:
Мобилен телефон:
Адрес:

Общи условия за регистрация на Неправитеслтвена организация

 1. Да бъдем честни и справедливи във всичките си дейности.
 2. Да осигурим достъпни и ефективни продукти и услуги според целта, за която сме регистрирани, като следваме принципите си в отношенията ни с всички хора.
 3. Да бъдем честни и справедливи настойници на всичко, над което сме поставени.
 4. Да не приемаме и даваме подкупи, като докладваме за тези, които го правят.
 5. Да си сътрудничим с нашите партньори, за да подобрим обществото, в което живеем.
 6. Да плащаме данъци, както и на кредиторите ни на време, като договаряме всички сделки с необходимата прозрачност и честност.
 7. Да бъдем изцяло искрени, честни и точни, когато предаваме информация за нашите дейности, свързана с набирането на средства от потенциални спонсори.
 8. Да дадем нужната информация на всички заинтересовани лица, навреме и коректно.
 9. Да използваме придобитите средства според тяхното предназначение от спонсора в синхрон с нашия устав и цели.
 10. Да плащаме разумни заплати на своя персонал, размумно работно време в разумни работни условия.
Даваме своето съгласие информацията, предоставена тук да бъде добавена към базата данни на Unashamedly Ethical за бъдеща комуникация. Също така приемаме, че ако не спазваме Кодекса на Обмудсмана за поведение (достъпен на www.unashamedlyethical.net), ние подлежим на отговорност пред Омбудсмана.
Декларирам, че прочетох и приемам "Общите условия" за ползване на unashamedlyethical.net
Изчисти
Регистрирай
x
x
asdads
footer